เขียน Spring Batch เบื้องต้นโดยใช้ Maven

ได้รับมอบหมายให้ศึกษา Spring Batch โดยใช้ Maven เป็นตัวควบคุมโปรเจค ก็เลยเขียนบันทึกไว้ให้คนที่กำลังงมอยู่ช่วยให้เริ่มต้นกับ Spring Batch ได้ง่ายขึ้น โดยมีข้อแม้ว่า ท่านต้อง Setup Maven ให้สามารถรันได้ก่อนนะครับ ส่วนท่านที่ไม่ได้ใช้ Maven ในการทำงาน อาจจะติดขัดบ้างนะครับ ให้ดูว่าต้องยุ่งกับไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรบ้าง ที่เหลือก็แค่หาคำสั่ง Run แบบ Command Line ได้ก็เริ่มต้นได้หล่ะ
ผมค้น Google แล้วเจอกับ http://numberformat.wordpress.com/2010/02/05/hello-world-with-spring-batch/ เลยลองทำตามแล้วได้ผล จริงเอามาเขียนเป็นวิธีของตัวเองบ้าง ส่วน Environment ที่ผมใช้ ผมเขียนบน Windows นะครับ

 1. สร้างโฟลเดอร์ที่เก็บโปรเจคขึ้นมา จากนั้นเปิดหน้าต่าง Command Line ขึ้นมาแล้วชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้าง จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

  mvn archetype:generate -DarchetypeArtifactId=maven -archetype-quickstart -DgroupId=com.test -DartifactId=springBatchHelloWorld

  ถ้าขึ้นคำถามก็ให้กด Enter ไปเรื่อยๆ จนสร้าง Maven Project เสร็จ

 2. ชี้ Command Line เข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจคที่เพิ่งสร้างโดย Maven ซึ่งมีโฟลเดอร์เดียว ณ ตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ แล้วสร้างโฟลเดอร์ resources โดยพิมพ์คำสั่งใน Command Line ว่า

  md src\main\resources

 3. แก้ไข pom.xml ให้เป็นดังนี้ (อยู่ที่โฟลเดอร์ตำแหน่งปัจจุบัน ก็อปไปทับเลย)
  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.test</groupId>
   <artifactId>springBatchHelloWorld</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   <name>springBatchHelloWorld</name>
   <url>http://maven.apache.org</url>
   <dependencies>
    <dependency>
     <groupId>junit</groupId>
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1</version>
     <scope>test</scope>
    </dependency>
  
      <dependency>
        <groupId>org.springframework.batch</groupId>
        <artifactId>spring-batch-core</artifactId>
        <version>2.0.4.RELEASE</version>
      </dependency>
   	<dependency>
  		<groupId>commons-lang</groupId>
  		<artifactId>commons-lang</artifactId>
  		<version>2.1</version>
  	</dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring</artifactId>
        <version>2.5.6</version>
      </dependency>
  
   </dependencies>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <version>2.0.2</version>
          <configuration>
            <source>1.5</source>
            <target>1.5</target>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </project>
  
 4. สร้างไฟล์ชื่อว่า applicationContext.xml ไว้ที่ src/main/resources/ (เป็น config ของ Spring Core) แล้วก็อป xml ข้างล่างนี้ไปวาง
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch"
  	xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  	xsi:schemaLocation="
  
  http://www.springframework.org/schema/beans
  
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
  
  http://www.springframework.org/schema/batch
  
  http://www.springframework.org/schema/batch/spring-batch-2.0.xsd">
  
  <beans:bean id="jobRepository"
  class="org.springframework.batch.core.repository.support.MapJobRepositoryFactoryBean">
  <beans:property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
  </beans:bean>
  
  	<beans:bean id="jobLauncher"
  		class="org.springframework.batch.core.launch.support.SimpleJobLauncher">
  		<beans:property name="jobRepository" ref="jobRepository" />
  	</beans:bean>
  
  	<beans:bean id="transactionManager" class="org.springframework.batch.support.transaction.ResourcelessTransactionManager"/>
  </beans:beans>
  

  ไฟล์นี้เป็นของ Spring Core ที่ใช้ในการทำงาน ส่วนเนื้อหาที่เราจะก็อปไปนี้ เป็น config ที่แจ้งให้ Spring Core ทราบ ถ้าต้องมีการใช้งาน Spring Batch

 5. สร้างไฟล์ jobs.xml ไว้ที่ src/main/resources/ (ต้นฉบับเขาใช้ simpleJob.xml แต่ผมจะเอาไปใช้งานต่อ เลยตั้งชื่อให้ดูเป็นทางการ) แล้วก็อป xml ข้างล่างนี้ไปวาง
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/batch"
     xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="
  
  http://www.springframework.org/schema/beans
  
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
  
  http://www.springframework.org/schema/batch
  
  http://www.springframework.org/schema/batch/spring-batch-2.0.xsd">
  
    <beans:import resource="applicationContext.xml"/>
  
  <job id="helloWorldJob" job-repository="jobRepository">
  	<step id="step1">
  		<tasklet ref="helloWorldTasklet" />
  	</step>
  </job>
  
  <beans:bean name="helloWorldTasklet" class="com.test.HelloWorldTasklet"/>
  
  <!--
  To run the job from the command line type the following:
  mvn exec:java -Dexec.mainClass=org.springframework.batch.core.launch.support.CommandLineJobRunner -Dexec.args="jobs.xml helloWorldJob"
   -->
  </beans:beans>
  
  

  ไฟล์นี้เอาไว้ให้ Spring Batch ใช้งาน โดยจะเก็บ Task ที่ใช้งานทั้งหมดไว้ที่นี่

 6. สร้าง Tasklet ซึ่งเป็นจาวาคลาสเพื่อให้ Spring Batch เอาไปทำงาน
  package com.test;
  
  import org.springframework.batch.core.StepContribution;
  import org.springframework.batch.core.scope.context.ChunkContext;
  import org.springframework.batch.core.step.tasklet.Tasklet;
  import org.springframework.batch.repeat.RepeatStatus;
  
  public class HelloWorldTasklet implements Tasklet {
  
  	public RepeatStatus execute(StepContribution arg0, ChunkContext arg1)
  			throws Exception {
  		System.out.println("");
  		System.out.println(" XXX XXX      XX   XX       ");
  		System.out.println(" X  X       X    X       ");
  		System.out.println(" X  X       X    X       ");
  		System.out.println(" X  X  XXXXX   X    X   XXXXX  ");
  		System.out.println(" XXXXX X   X  X    X  X   X ");
  		System.out.println(" X  X XXXXXXX  X    X  X   X ");
  		System.out.println(" X  X X     X    X  X   X ");
  		System.out.println(" X  X X   X  X    X  X   X ");
  		System.out.println(" XXX XXX XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX  ");
  		System.out.println("                     ");
  		System.out.println("                     ");
  		System.out.println("                     ");
  		System.out.println("                     ");
  		System.out.println(" XXX XXX          XX    XX  ");
  		System.out.println(" X  X           X     X  ");
  		System.out.println(" X  X           X     X  ");
  		System.out.println(" X  X  XXXXX XXX XX   X   XXXXX  ");
  		System.out.println(" X X X X   X  XX X  X  X  X  ");
  		System.out.println(" X X X X   X  X    X  X  X  ");
  		System.out.println(" X X X X   X  X    X  X  X  ");
  		System.out.println("  X X  X   X  X    X  X  X  ");
  		System.out.println("  X X  XXXXX XXXXX  XXXXX  XXXXXX ");
  		System.out.println("");
  		return RepeatStatus.FINISHED;
  	}
  }
  

  เป็นการแสดงผล Hello World ที่อลังการที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมา เหอะๆๆ

 7. รันโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของ maven ดังนี้

  mvn clean compile exec:java -Dexec.mainClass=org.springframework.batch.core.launch.support.CommandLineJobRunner -Dexec.args=”jobs.
  xml helloWorldJob”

  ถ้าไม่ติดปัญหาอะไร ก็จะพบข้อความ Hello world แบบอลังการบนหน้าจอ

งานหน้าคือตั้งเวลาแล้วให้ Task มันทำงานตามที่ตั้งเวลาไว้ ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร เดี๋ยวต้องศึกษากันอีกเยอะ

ปล. เว็บต้นฉบับเขามีอัพเดท Spring Batch 2.1.x ด้วย ซึ่งผมเพิ่งเจอ ลองแก้ไขตามเขาดูนะครับ นิดเดียวเอง แล้วก็รันใหม่ http://numberformat.wordpress.com/2011/10/01/hello-world-with-spring-batch-2-1-x/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s