พัฒนา Java EE 6 ด้วย Maven

ปกติผมไม่ค่อยชอบ Maven นะ แล้วก็บริษัทที่ผมทำด้วยส่วนมากไม่ใช้ Maven (เรียกว่าผมไม่เคยสัมผัสโปรเจคที่สร้างด้วย Maven เลยก็ว่าได้) แต่นึกครึ้มอกครึ้มใจอยากลอง Maven ในการสร้าง Project ที่ใช้ Java EE 6 คิดซะว่าเป็นการหัด Maven ไปในตัว

Create maven web project

 1. ขั้นตอนการสร้าง Maven web project ก็ยังใช้คำสั่งปกติได้เหมือนเดิมประมาณนี้

  mvn archetype:create -DgroupId=com.magicalcyber.jupiter -DartifactId=jupiter -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DinteractiveMode=false

  ก็จะได้ Project Structure ดังนี้

  Project structure

 2. จากนั้นผมแก้ไขไฟล์ pom.xml โดยตั้ง encoding เป็น UTF-8

  
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
   </properties>
  

  และเพิ่ม tomcat plugin และตั้ง jdk ให้เป็น 1.6

  <pluginManagement>
     <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
       <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
       <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
       <version>2.1</version>
      </plugin>
     </plugins>
    </pluginManagement>
  

  แล้วใช้คำสั่ง mvn tomcat7:run แล้วเปิด browser เข้า url: http://localhost:8080/jupiter ก็พบหน้า Hello world ดังรูป

  tomcat7 run

Hello Servlet!

 1. แก้ไขไฟล์ pom.xml โดยเพิ่ม repository ดังนี้

  <repositories>
    <repository>
     <id>java.net2</id>
     <name>Repository hosting the jee6 artifacts</name>
     <url>http://download.java.net/maven/2</url>
    </repository>
   </repositories> 
  

  และเพิ่ม dependency ดังนี้

  <dependency>
     <groupId>javax</groupId>
     <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
     <version>6.0</version>
     <scope>provided</scope>
    </dependency>
  

  เนื่องจากว่า Servlet 3.0+ ไม่จำเป็นต้องใช้ web.xml แล้ว ผมจึง stop tomcat แล้วลบไฟล์นี้ออก จากนั้นก็ run ใหม่ ก็ยังปกติดี

 2. สร้างโฟลเดอร์ java และ test ใน src/main แล้วสร้าง Servlet ขึ้นมาดังนี้

  package com.magicalcyber.jupiter.servlet;
  
  import java.io.IOException;
  
  import javax.servlet.ServletException;
  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
  import javax.servlet.http.HttpServlet;
  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
  
  @WebServlet("/hello")
  public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
  	@Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws IOException, ServletException {
    	res.setContentType( "text/html; charset=UTF-8" );
      res.getWriter().write("<h2>Hello Servlet!</h2>");
    }
  }
  

  เราไม่ต้องง้อ web.xml แล้ว แค่เพียงเราเพิ่ม @WebServlet เราก็สร้าง Servlet ได้แล้ว จากนั้นก็รัน servlet ดูผลลัพธ์

  hello servlet

  แต่พอใช้คำสั่ง mvn package ก็จะพบกับปัญหาหลักของเราเลยก็คือ maven ต้องการ web.xml

  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] BUILD FAILURE
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [INFO] Total time: 2.584s
  [INFO] Finished at: Thu Aug 22 16:10:39 ICT 2013
  [INFO] Final Memory: 9M/247M
  [INFO] ------------------------------------------------------------------------
  [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-war-plugin:2.2:war
  (default-war) on project jupiter: Error assembling WAR: webxml attribute is req
  uired (or pre-existing WEB-INF/web.xml if executing in update mode) -> [Help 1]
  [ERROR]
  [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e swit
  ch.
  [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
  [ERROR]
  [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please rea
  d the following articles:
  [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionE
  xception

  วิธีแก้ไขก็คือไม่ให้ maven สนใจว่าตอนทำ war ไม่ต้องสนใจว่าไฟล์มันหายนั่นเอง (ง่ายเนอะ หาไม่เจอก็บอกไม่ต้องสนใจ) ดังนี้

  		<plugin>
  			<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  			<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  			<version>2.1.1</version>
  			<configuration>
  				<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
  			</configuration>
  		</plugin>
  

Hello EJB!

 1. เนื่องจาก Tomcat เป็นแค่ Servlet Container ไม่สามารถรัน EJB ได้ จึงต้องเปลี่ยน Server เป็นตัวอื่น ผมเลือก Apache Tomee เพราะเล็ก และสร้างจาก Tomcat แล้วเอา OpenEJB มาเสริม ซึ่งวิธีเอามาใช้กับ Maven ก็เหมือนกับ Tomcat เลยคือแก้ไข pom.xml ดังนี้

  <plugin>
  		 <groupId>org.apache.openejb.maven</groupId>
  		 <artifactId>tomee-maven-plugin</artifactId>
  		 <version>1.0.1</version>
  		 <configuration>
  			<tomeeVersion>1.5.2</tomeeVersion>
  			<tomeeClassifier>plus</tomeeClassifier>
  		 </configuration>
  		</plugin>
  

 2. สร้าง EJB แบบ Singleton ประมาณนี้

  package com.magicalcyber.jupiter.ejb;
  
  @javax.ejb.Singleton
  public class HelloBean{
  	public String hello(){
  		return "Hello EJB!";
  	}
  }
  

  การสร้าง EJB เวอร์ชั่น 3.1 นี้ง่ายมากขึ้น ถ้าจะสร้างเป็นแบบ Stateless ก็เพียงเปลี่ยนจาก Singleton เป็น Stateless ก็ได้แล้ว

 3. วิธีการเรียกใช้ EJB ก็ง่ายขึ้นเยอะครับ ให้ไปแก้ HelloWorldServlet ดังนี้

  package com.magicalcyber.jupiter.servlet;
  
  import java.io.IOException;
  
  import javax.servlet.ServletException;
  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
  import javax.servlet.http.HttpServlet;
  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
  
  import com.magicalcyber.jupiter.ejb.HelloBean;
  
  @WebServlet("/hello")
  public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
  
  	@javax.ejb.EJB
  	private HelloBean helloBean;
  
  	@Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws IOException, ServletException {
    	res.setContentType( "text/html; charset=UTF-8" );
      res.getWriter().write("<h2>Hello Servlet!</h2>");
      res.getWriter().write("<h2>"+helloBean.hello()+"</h2>");
    }
  }
  

  ในการเรียก EJB ก็เพียงแค่ประกาศตัวแปรเป็น EJB ตัวนั้นแล้วเพิ่ม @javax.ejb.EJB เข้าไป
  ส่วนวิธีการ Start Server ตัว tomee ให้ใช้คำสั่ง mvn tomee:start นะครับ
  จากนั้นก็เรียกใช้งานตามปกติ ก็จะได้หน้าจอดังนี้

  hello ejb

EJB Web Service

ง่ายมากครับ เอา HelloEJB มายำเป็น Web Service ก็ได้ โดยแก้ไขโค้ดดังนี้

package com.magicalcyber.jupiter.ejb;

@javax.jws.WebService
@javax.ejb.Singleton
@javax.ejb.LocalBean
public class HelloBean{
	public String hello(){
		return "Hello EJB!";
	}
}

จากนั้น Start tomee หากไม่พบ Error อะไรก็เข้า url ดังนี้
http://localhost:8080/jupiter/webservices/HelloBean?wsdl ก็จะพบกับหน้าจอ WSDL ที่คุ้นเคย

restful web service

EJB RESTful Web Service

แก้ไข Web Service จากข้อก่อนหน้าดังนี้

package com.magicalcyber.jupiter.ejb;

@javax.ws.rs.Path("/rest")
@javax.jws.WebService
@javax.ejb.Singleton
@javax.ejb.LocalBean
public class HelloBean{

	@javax.ws.rs.GET
	public String hello(){
		return "Hello EJB!";
	}
}

เวลา Start Server จะพบ Log ดังนี้

INFO: REST Service: http://localhost:8080/jupiter/rest/* -> EJB HelloBean

หากยังไม่ขึ้นว่า /rest ให้สั่ง clean ก่อนแล้ว Start ใหม่ แล้วลองเข้า URL ข้างบนก็จะได้หน้าตาดังนี้

restful web service

ก่อนจาก

หน้าตาของไฟล์ pom.xml เวอร์ชั่นเต็มครับ

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.magicalcyber.jupiter</groupId>
 <artifactId>jupiter</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>jupiter Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 </properties>
  <repositories>
  <repository>
   <id>java.net2</id>
   <name>Repository hosting the jee6 artifacts</name>
   <url>http://download.java.net/maven/2</url>
  </repository>
 </repositories> 
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
  </dependency>
	<dependency>
   <groupId>javax</groupId>
   <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
   <version>6.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.slf4j</groupId>
		<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
		<version>1.7.5</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.mockito</groupId>
		<artifactId>mockito-all</artifactId>
		<version>1.8.4</version>
	</dependency>				
 </dependencies>
 <build>
  <finalName>jupiter</finalName>
	<pluginManagement>
   <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <source>1.6</source>
        <target>1.6</target>
      </configuration>
    </plugin>
		<plugin>
			<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
			<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
			<version>2.1.1</version>
			<configuration>
				<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
			</configuration>
		</plugin>
    <plugin>
     <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
     <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
     <version>2.1</version>
    </plugin>
		<plugin>
		 <groupId>org.apache.openejb.maven</groupId>
		 <artifactId>tomee-maven-plugin</artifactId>
		 <version>1.0.1</version>
		 <configuration>
			<tomeeVersion>1.5.2</tomeeVersion>
			<tomeeClassifier>plus</tomeeClassifier>
		 </configuration>
		</plugin>
   </plugins>
  </pluginManagement>
 </build>
</project>

ส่งท้าย

แต่ก่อนเราชอบบ่นว่า EJB พัฒนายาก เดี๋ยวนี้ EJB ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับ ลองดูแล้วจะติดใจ

Advertisements

One thought on “พัฒนา Java EE 6 ด้วย Maven

 1. […] ในตอนที่แล้วยังเขียนไม่จบเลยต้องมีตอนสอง เอาแค่ตัวอย่างเบาๆ ไม่ได้ลงลึกอะไร แค่ overview ซึ่งถ้าลงระดับ API อาจจะมีอะไรเด็ดกว่านี้ก็ได้ อันนั้นก็ไปศึกษาต่อเองหล่ะกัน […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.