พัฒนา JSF แบบไม่ต้องใช้ไฟล์ web.xml

เคยนำเสนอการพัฒนา Spring MVC แบบไม่ต้องใช้ web.xml ไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคราวของ JSF บ้าง ซึ่งปกติเราต้องทำการ mapping uri-pattern นามสกุล xhtml ให้วิ่งไปที่ FacesServlet แล้วถ้าไม่มีไฟล์ web.xml หล่ะ จะทำอย่างไร

Tool ที่ผมใช้

 1. Maven
 2. Notepad++

ขออนุญาตใช้ maven นะครับ เนื่องจากกำลังหัด maven ให้คุ้นเคยอยู่

ลงมือ

 1. สร้าง maven project โดยพิมพ์คำสั่ง mvn archetype:generate
 2. พิมพ์ filter หาคำว่า webapp-javaee6 แล้วก็ทำตามขั้นตอนตามปกติmaven - create project
 3. ลบไฟล์ simple-javaee\src\main\webapp\index.jsp แล้วสร้างไฟล์ index.xhtml โดยมีโค้ดดังนี้
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">  
    <h:body>
      #{backingBean.hello}
      <h:form>   
        <h:inputText value="#{backingBean.name}" />          
        <h:commandButton value="Say Hello" action="#{backingBean.sayHello}" />
      </h:form>
    </h:body>
  </html>
  
 4. สร้าง BackingBean ที่เป็น ManagedBean ดังนี้
  package com.magicalcyber.minimal.web.controller;
  
  import javax.ejb.EJB;
  import javax.faces.bean.ManagedBean;
  
  import com.magicalcyber.minimal.web.business.BusinessBean;
   
  @ManagedBean
  public class BackingBean {
   
    String name;
    String hello;
   
    @EJB
    BusinessBean businessBean;
   
    public void sayHello() {
      hello = businessBean.generateHello(name);
    }
   
    public String getName() {
      return name;
    }
   
    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }
   
    public String getHello() {
      return hello;
    }
  }
  
 5. สร้าง EJB เพื่อเป็น Business Object เพื่อ Hello World ดังนี้
  package com.magicalcyber.minimal.web.business;
  
  import javax.ejb.Stateless;
   
  @Stateless
  public class BusinessBean {
   
    public String generateHello(String name) {
      return String.format("Hello, %s!", name);
    }  
  }
  
 6. เปิดไฟล์ pom.xml ใน tag build ให้เพิ่ม
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  

  และเพิ่ม tomee plugin เพื่อใช้เป็น server

  <plugin>
  	<groupId>org.apache.openejb.maven</groupId>
  	<artifactId>tomee-maven-plugin</artifactId>
  	<version>1.0.1</version>
  	<configuration>
  		<tomeeVersion>1.5.0</tomeeVersion>
  		<tomeeClassifier>plus</tomeeClassifier>
  	</configuration>
  </plugin>
  
 7. เปิด cmd แล้วพิมพ์ mvn clean compile package tomee:run เพื่อ start server
 8. เปิด browser แล้วเข้า http://localhost:8080/simple-javaee/index.jsf
  maven - index
 9. กรอกชื่อแล้วกดปุ่ม Say Hello
  maven - hello

สรุป

 • Server จะทำการ mapping นามสกุล .jsf เข้ากับ FacesServlet ให้อยู่แล้ว
 • Scope ของ BackingBean ก็เป็น Request Scope
 • ชื่อของ BakingBean ค่า default จะเป็นชื่อ bean ที่ตัวอักษรแรกเป็นตัวเล็ก

ส่งท้าย

pom.xml ตัวเต็ม

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.magicalcyber.minimal</groupId>
  <artifactId>simple-javaee</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>simple-javaee</name>

  <properties>
    <endorsed.dir>${project.build.directory}/endorsed</endorsed.dir>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>6.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
		<finalName>${project.artifactId}</finalName>
    <plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.apache.openejb.maven</groupId>
				<artifactId>tomee-maven-plugin</artifactId>
				<version>1.0.1</version>
				<configuration>
					<tomeeVersion>1.5.0</tomeeVersion>
					<tomeeClassifier>plus</tomeeClassifier>
				</configuration>
			</plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.3.2</version>
        <configuration>
          <source>1.6</source>
          <target>1.6</target>
          <compilerArguments>
            <endorseddirs>${endorsed.dir}</endorseddirs>
          </compilerArguments>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.1.1</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <version>2.1</version>
        <executions>
          <execution>
            <phase>validate</phase>
            <goals>
              <goal>copy</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>${endorsed.dir}</outputDirectory>
              <silent>true</silent>
              <artifactItems>
                <artifactItem>
                  <groupId>javax</groupId>
                  <artifactId>javaee-endorsed-api</artifactId>
                  <version>6.0</version>
                  <type>jar</type>
                </artifactItem>
              </artifactItems>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

อ้างอิง

Advertisements

One thought on “พัฒนา JSF แบบไม่ต้องใช้ไฟล์ web.xml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s