วิธี skip header และ footer ของ batch file ใน spring batch

ถ้าหากใช้ lineTokenizer แบบ FixedLengthTokenizer คงจะปวดหัวกับ Header และ Footer ที่ length ไม่ตรงกับที่ config ไว้ วิธีที่ผมใช้ข้ามคือใช้ property ที่ชื่อ comments แล้วระบุ prefix ของ Row นั้น เราก็จะสามารถ skip header และ footer ได้แล้ว

ในกรณีของผมง่ายตรงที่ Record ถูกกำหนดให้ Prefix Header เป็น “H” และ Footer เป็น “T” หน้าตา config ของผมก็ได้ประมาณนี้ ย้ำว่าใช้สำหรับข้ามนะครับ ถ้าต้องการเอาไป footer ไป validate จำนวน record แล้วหล่ะก็วิธีนี้อดนะครับ

<bean id="fileItemReader" class="org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader" scope="step">
	<property name="comments" value="H,T" />
	<!-- Read a txt file -->
	<property name="resource" value="file:#{jobParameters['input.file.name']}" />

	<property name="lineMapper">
		<bean class="org.springframework.batch.item.file.mapping.DefaultLineMapper">

			<!-- split it. -->
			<property name="lineTokenizer" ref="fixedLengthLineTokenizer"/>
			
			<!-- map to an object -->
			<property name="fieldSetMapper">
				<bean class="x.y.z.FieldSetMapper"/>
			</property>
		</bean>
	</property>

</bean>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.