สร้างไฟล์ Excel ด้วย JSP

“สุดยอด Framework คือการไม่มี Framework”
โพสต์นี้ผมจะพาทำ Function export ข้อมูลเป็น Excel แบบเกรียนๆ โดยไม่ต้องง้อ Framework พวก Apache POI หรือ jxls ไม่ต้องไปศึกษาให้เสียเวลา

สิ่งที่ต้องเตรียมก็แค่ Web App แค่ Servlet/JSP ธรรมดาๆ ก็ใช้งานได้ แต่พอดีผมกำลังหัด Spring Framework อยู่ก็เลยขอเอามาใช้ไปก่อน เพราะจุดหลักไม่ได้อยู่ที่ Spring มันอยู่ที่ JSP ผลลัพธ์

ที่มา


เนื่องจากผมไม่สามารถหาวิธีการทำ dynamic merge cell ด้วย jxls ได้ อารมณ์ประมาณนี้ http://stackoverflow.com/questions/15921752/how-to-merge-cells-dynamically-in-jxls-api-in-transformed-template พอคิดว่าต้องลงมือเขียน apache poi ก็ลำบากเกินไป พอดีไปเจอน้องที่กำลังทำ view ด้วย excel ก็เลยได้ idea นี้มา

เครื่องมือ


 • Eclipse
 • Spring MVC หรือ Servlet/JSP ก็ได้

ลงมือ


เนื่องจากผมใช้ spring mvc แต่ผมจะไม่พา setup spring mvc แล้วนะครับ เนื่องจากในบล็อกนี้มีเยอะแล้ว

 1. สร้างไฟล์ jsp ที่มีปุ่ม submit ไว้ export excel ดังนี้
  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=US-ASCII"
  	pageEncoding="US-ASCII"%>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=US-ASCII">
  <title>Export Excel</title>
  </head>
  <body>
  	<form action="excel" method="post">
  		<input type="submit" value="Export" />
  	</form>
  </body>
  </html>
  
 2. หน้า jsp สำหรับไว้สร้างไฟล์ Excel ดังนี้ ซึ่งพระเอกของงานนี้ก็คือบรรทัดที่ 7-9 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนค่า content-type ให้เป็น excel แล้วตั้งชื่อไฟล์ในค่า filename

  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=US-ASCII"
  	pageEncoding="US-ASCII"%>
  
  <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
  
  <%
  	response.setContentType("application/vnd.ms-excel");
  	response.setHeader("Content-Disposition", "inline; filename="
  			+ request.getAttribute("filename") + ".xls");
  %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=US-ASCII">
  <title>Excel</title>
  </head>
  <body>
  	<table>
  		<tr bgcolor="lightblue">
  			<td>Group</td>
  			<td><table>
  					<tr>
  						<td>Name</td>
  						<td>Age</td>
  						<td>Email</td>
  					</tr>
  				</table></td>
  		</tr>
  		<c:forEach items="${employees}" var="group">
  			<tr>
  				<td>${ group.key }</td>
  				<td><table>
  						<c:forEach items="${ group.value }" var="employee">
  							<tr>
  								<td>${ employee.name }</td>
  								<td>${ employee.age }</td>
  								<td>${ employee.email }</td>
  							</tr>
  						</c:forEach>
  					</table></td>
  			</tr>
  		</c:forEach>
  	</table>
  </body>
  </html>
  
 3. สร้าง Bean ไว้เก็บข้อมูล

  package com.magicalcyber.blog.excel.model;
  
  public class Employee {
  	private String name;
  	private int age;
  	private String email;
  
  	public Employee(String name, int age, String email) {
  		this.name = name;
  		this.age = age;
  		this.email = email;
  	}
  
  	public String getName() {
  		return name;
  	}
  
  	public int getAge() {
  		return age;
  	}
  
  	public String getEmail() {
  		return email;
  	}
  
  }
  
 4. สร้าง Controller เพื่อทำการจำลองว่า มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาเพื่อนำไป export ดังนี้
  package com.magicalcyber.blog.excel.controller;
  
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Date;
  import java.util.HashMap;
  import java.util.Locale;
  import java.util.Map;
  
  import org.springframework.stereotype.Controller;
  import org.springframework.ui.Model;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
  
  import com.magicalcyber.blog.excel.model.Employee;
  
  @Controller
  @RequestMapping("/excel")
  public class ExcelController {
  
  	@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  	public String home() {
  		return "excel";
  	}
  
  	@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
  	public String export(Model model) {
  
  		// Generate filename
  		SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd", Locale.US);
  		model.addAttribute("filename", "Employee_" + sdf.format(new Date()));
  
  		// Mockup data
  		Map<String, ArrayList<Employee>> employees = new HashMap<String, ArrayList<Employee>>();
  
  		ArrayList<Employee> group1 = new ArrayList<Employee>();
  		group1.add(new Employee("MagicalCyber", 30, "abc123@gmail.com"));
  		employees.put("Group1", group1);
  
  		ArrayList<Employee> group2 = new ArrayList<Employee>();
  		group2.add(new Employee("AAAAA", 29, "aaaaa@gmail.com"));
  		group2.add(new Employee("BBBBB", 28, "bbbbb@gmail.com"));
  		employees.put("Group2", group2);
  
  		ArrayList<Employee> group3 = new ArrayList<Employee>();
  		group3.add(new Employee("CCCCC", 27, "ccccc@gmail.com"));
  		group3.add(new Employee("DDDDD", 26, "ddddd@gmail.com"));
  		group3.add(new Employee("EEEEE", 25, "eeeee@gmail.com"));
  		employees.put("Group3", group3);
  
  		model.addAttribute("employees", employees);
  
  		return "excel_export";
  	}
  }
  
  

ผลลัพธ์


เปิดหน้าเว็บ http://localhost:8080/excel/excel Screen Shot 2014-06-05 at 5.38.57 PM

พอกดปุ่ม export ก็จะปรากฏ dialog ให้ save file
export popup download

พอเปิดไฟล์ขึ้นมาก็พบกับ excel ที่ merge cell แล้ว
export excel

ยังต้องปรับปรุง


เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ผมนึกออกในการแก้ปัญหาเรื่อง merge cell แต่จากที่เห็นรูป พบว่าการจัดรูปแบบยังไม่สวยงาม ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า หากใช้ css เต็มที่จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการ generate จาก template ที่ถูกจัดไว้สวยงามเหมือน jxls หรือเปล่า

ต้องลองครับ!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.